12 april 2024

Keynote sprekers 

Op maandagavond 22 april start de Nationale Hartfalenweek met de allereerste conferentie van het Deltaplan Hartfalen. Experts uit verschillende vakgebieden zullen hun inzichten en expertise tijdens de conferentie delen. U kunt hieronder meer informatie vinden over de verschillende sprekers.

 

Prof. dr. Steven Chamuleau
Steven Chamuleau is cardioloog en leidt sinds 2019 de afdeling cardiologie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Zijn expertise ligt onder andere op het gebied van cardiale regeneratieve therapie, hartklepaandoeningen en cardiale beeldvorming. Naast translationeel onderzoek is Prof. Chamuleau betrokken geweest bij diverse (inter-) nationale onderzoeksconsortia en klinische studies. Als hoogleraar cardiologie, sinds 2016 n het UMC Utrecht en sinds 2020 in het Amsterdam UMC, blijft hij ontwikkelingen in de cardiale geneeskunde actief stimuleren. Als voorzitter van het Deltaplan Hartfalen zal hij dan ook de conferentie openen.

 

Prof. dr. Rudolf de Boer
Rudolf de Boer is cardioloog gespecialiseerd in hartfalen. Hij is sinds 2013 hoogleraar, eerst in Groningen en sinds 2022 in het Erasmus MC waar hij hoofd van de afdeling cardiologie is. Prof. de Boer heeft een translationele research lijn en is ook PI van diverse grote klinische RCT’s. Daarnaast is hij actief binnen de European Society of Cardiologie, was hij Board member van de HFA, en is momenteel voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hij heeft zitting in de stuurgroep van het Deltaplan Hartfalen.

 

Prof. Dr. Ir. Roy Lindelauf

Roy Lindelauf is professor of ‘Data Science in Military Operations & Safety, Security aan de Universiteit van Tilburg. Maar tijdens de conferentie komt Roy zijn inspirerende verhaal vertellen over zijn leven als hartfalenpatiënt.

 

Dr. Jozine ter Maaten
Jozine ter Maaten is cardioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen en is gespecialiseerd in (acuut) hartfalen. Dr. ter Maaten promoveerde in 2016 op ‘Diuretic response and renal biomarkers in heart failure’ en is sindsdien actief betrokken meerdere nationale en internationale (onderzoeks)projecten rondom hartfalen. Daarnaast heeft dr. ter Maaten verschillende persoonlijke beurzen, zoals een Dekker beurs van de Hartstichting en Veni van ZonMW ontvangen, voor haar onderzoek naar acuut hartfalen. Zij is actief binnen de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology. Gezien haar expertise is zij de medisch leider binnen de projectgroep van het Deltaplan Hartfalen.

 

Prof. Dr. Jolien Roos – Hesselink
Jolien Roos-Heeselink is cardioloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en is gespecialiseerd in aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen, zwangerschap bij hartpatiënten en aorta- aandoeningen. Prof. Roos- Hesselink is daarnaast Managing Director van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA bundelen 24 onderzoeks- en zorginstanties hun krachten om oplossingen voor hart- en vaatziekten sneller bij patiënten te krijgen en heeft als doel om de cardiovasculaire ziektelast met 25% te hebben verminderd in 2030.  Daarnaast is prof. Roos-Hesselink is één van de oprichters van de VENA-vereniging (netwerk voor academische vrouwen werkzaam in het Erasmus MC) en is ze actief binnen meerdere werkgroepen van de European Society of Cardiolog en heeft ze zitting in de stuurgroep van het Deltaplan Hartfalen.

Pitches en Panelleden

Pitches
Tijdens de conferentie worden er drie pitches gegeven over onderzoeken en best practices die handvatten geven voor de toekomst. Wij zijn ontzettend vereerd dat dr. Erik Wierda (cardioloog, Dijklander Ziekenhuis), Bauke Arends (arts-onderzoeker cardiologe, UMC Utrecht) en prof. dr. Dirk Jan Veldhuisen (cardioloog, hoofd-cardiologie UMC Groningen) u willen informeren over hun uitermate succesvolle projecten.

 

Panelleden
We hebben twee panelsessie tijdens de conferentie. Wij zijn ontzettend trots dat meerdere professionals willen plaatsnemen in ons panel en dat het panel geleid gaat worden door Twan Huys. Het eerste panel zal zich focussen op hartfalen als ziektebeeld (zorginhoud) en het tweede panel zal zich focussen op het zorgbeleid rondom hartfalen.

Lees ook deze berichten:
Lees ook:
Terug naar het overzicht

Contact

Het Deltaplan Hartfalen
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht (route)
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
Webdesign & ontwikkeling door