Privacyverklaring

12-10-2023

Wij respecteren uw privacy. Ons beleid is om zo min mogelijk informatie te registreren. Wij bewaren de informatie niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij nemen alle technische en beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

 

Over ons

Deltaplan Hartfalen
Dutch Cardiovascular Alliance
Moreelsepark 1
3584CX Utrecht

 

Deltaplan Hartfalen

Het Deltaplan Hartfalen is een project gesubsidieerd door de Hartstichting, de Netherlands Heart Institute en de Dutch CardioVascular Alliance.

 

Wanneer u onze website bezoekt

De openbare website van het Deltaplan Hartfalen maakt gebruik van cookies en logt IP-adressen voor het gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van een gebruiker te onthouden en deelt deze inzichten met ons. Google Analytics gebruikt voornamelijk first-party cookies om rapporten te genereren over wie onze website bezoekt en wat ze doen zodra ze hier zijn. U kunt hier vinden welke informatie wordt gebruikt voor Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk).

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij hebben alle noodzakelijke technische en beleidsmaatregelen genomen om uw gegevens veilig te houden. Contracten met onze medewerkers en leveranciers eisen allemaal dat zij handelen in overeenstemming met de AVG.

 

Contact

Voor klachten of vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met deltaplanhartfalen@dcvalliance.nl

 

Disclaimer

De auteurs van de inhoud van deze website hebben de teksten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Deze website bevat informatie over het Deltaplan Hartfalen, het hartfalenforum waar alle lopende initiatieven op het gebied van hartfalen in beeld wordt gebracht, de hartfalenweek en informatie voor patiënten.

Wij zijn geen arts/medisch specialist. Dus als u lichamelijke klachten of cardiovasculaire problemen heeft, neem dan contact op met uw (huis)arts.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Evenmin kan het Deltaplan Hartfalen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de op deze site aangeboden informatie.

Als u inhoud van deze website wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via deltaplanhartfalen@dcvalliance.nl

Contact

Het Deltaplan Hartfalen
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht (route)
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
Webdesign & ontwikkeling door