30 oktober 2023

Impactverhaal van Jenny Sander-Hartlief (Verpleegkundige)

Jenny Sander-Hartlief werkt sinds 2011 als CCU-verpleegkundige op de hartbewaking van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Naast haar werk volgt ze de masteropleiding Verplegingswetenschap, start ze in december als lid van de Verpleegkundige Raad bij het UMCG en is ze vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen waar ze in de werkgroep hartfalen zit. Als CCU-verpleegkundige ziet Jenny ernstig zieke patiënten met acuut- en eindstadium hartfalen waarbij er bijvoorbeeld gekeken wordt of deze patiënten in aanmerking komen voor een steunhart of een harttransplantatie. Jenny ziet in haar dagelijkse werk de impact die hartfalen maakt op zowel de patiënten als op hun naasten. De onzekerheid die de ziekte met zich meebrengt en in sommige gevallen de snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand van de patiënten. Een casus die veel impact op Jenny heeft gemaakt is een man rond de 45 jaar bekend met dilaterende cardiomyopathie op basis van PLN-gen mutatie. Meneer stond op de wachtlijst voor een harttransplantatie, maar werd door zijn snelle achteruitgang opgenomen op de hartbewaking van het UMCG, waar hij afhankelijk werd van inotropie (medicatie). Het was al snel duidelijk dat het niet meer mogelijk was om meneer naar huis te laten gaan en waardoor hij de transplantatie moest afwachten op de hartbewaking. Door zijn snelle achteruitgang ontstonden er tijdens de opname verschillende complicaties waarbij het steeds slechter met hem ging. Meneer kon uiteindelijk niet meer getransplanteerd worden en is komen te overlijden; hij liet een vrouw en twee jonge kinderen achter.

Complexiteit van zorg

Als (CCU-)verpleegkundige maak je het hele proces van onzekerheden rondom een transplantatie mee. Het is uitermate ingrijpend als je een aantal weken intensieve zorg hebt geleverd aan een patiënt en het dan uiteindelijk niet lukt om hem een mooie toekomst met zijn vrouw en kinderen te kunnen bieden. Door de toename van hartfalen patiënten is ook de zorgcomplexiteit en intensiteit van de zorg toegenomen. Jenny krijgt dan ook vaker te maken met deze casussen. Gelukkig ziet Jenny ook dat er veel vooruitgang wordt geboekt door onderzoek en hierdoor komen er steeds meer behandelopties voor de patiënten bij. Jenny is één van de experts binnen het Deltaplan Hartfalen en is blij dat er binnen het project ook aandacht is voor preventie van hartfalen. Wat kan resulteren in een vermindering van klachten, het beter onder controle krijgen van de ziekte en daarmee een mogelijke afname van acuut hartfalen opnames. Het Deltaplan Hartfalen is voor Jenny geslaagd als we hartfalen binnen Nederland op de kaart hebben gezet! En sluit zich aan bij de doelen: meer bewustwording, betere preventie, meer onderzoek en het blijven leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Jenny zou haar collega’s willen adviseren op de hoogte te blijven van de lopende initiatieven op het gebied van hartfalen én om de wensen en behoeften van de patiënten nooit uit het oog te verliezen. Blijf in gesprek met patiënten, luister naar wat zij te zeggen hebben en naar wat zij belangrijk vinden als het gaat om goede hartfalenzorg.
Lees ook deze berichten:
Lees ook:
Terug naar het overzicht

Contact

Het Deltaplan Hartfalen
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht (route)
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
Webdesign & ontwikkeling door