6 oktober 2023

Impactverhaal van dr. Frans Rutten (huisarts)

Frans Rutten is een erkend huisarts en onderzoeker op het gebied van hart- en vaatziekten in de eerstelijn. Hartfalen is volgen Frans een miskend en onderschat ziektebeeld. Want er wordt onder andere vaak gezegd dat hartfalen moeilijk te diagnosticeren is, echter met het laagdrempelig inzetten van natriuretisch peptide is het een ‘fluitje van een cent’ om tot een werkdiagnose te komen. Vervolgens kan via een echografie hartfalen aangetoond dan wel uitgesloten worden. Over het algemeen begeleid de huisarts de patiënt bij vroegdiagnostiek en in de palliatieve fase. In de tussenfase, na de hartfalen diagnose, vindt er coöperatieve zorg plaats, waarin de huisarts actief met de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige samenwerkt om de zorg voor de patiënt te optimaliseren.

Hartfalen komt niet alleen bij 65-plussers voor

Een situatie die indruk op Frans heeft gemaakt is die van een praktijkondersteuner (POH, vrouw +/- 50 jaar) die getraind werd voor het RED-CVD onderzoek. Tijdens de training kwam de POH erachter dat ze hartgeruis en een gallopritme had. Kort daarna besefte ze dat ze sneller kortademig en minder inspanningsvermogen had dan haar leeftijdgenoten. Ze werd verwezen naar de cardioloog en na onderzoek bleek ze hartfalen met een verminderde ejectiefractie te hebben bij een matig gereguleerde hypertensie. Wat dit verhaal bijzonder maakt volgens Frans is dat: 1) mensen zich pas bewust worden van klachten, zoals een verminderde inspanningstolerantie, als ze er mee geconfronteerd worden; 2) het belangrijk is om niet alleen aan hartfalen te denken bij 65-plussers en, 3) meedoen aan onderzoek op vele manieren zinvol blijkt te zijn, in dit geval niet alleen bewustwording bij mensen met een hoog risico op hartfalen, maar ook bij de POH. Frans is één van de experts binnen het Deltaplan Hartfalen en geeft aan dat de bewustwording rondom hartfalen verbeterd moet worden. In de onderzoeken die Frans heeft uitgevoerd blijkt dat niet-herkend hartfalen veel voorkomt en zeker bij risicogroepen (o.a. met diabetes, COPD, langdurige hypertensie). Daarnaast kan de samenwerking tussen verschillende disciplines verbeterd worden. Het is onder andere van belang dat huisarts en cardioloog oog en oor hebben voor elkaars perspectief. Want, de huisartsenpraktijk is de centrale plek waar chronisch hartfalen ontdekt wordt. Het Deltaplan Hartfalen is volgens Frans geslaagd als de volgende drie basis pijlers versterkt worden: hogere bewustwording rondom hartfalen onder de burgers, vroegdiagnostiek in de huisartsenpraktijk en optimalisatie van de (transmurale) behandeling voor de hartfalen patiënt met optimale interprofessionele samenwerking.
Lees ook deze berichten:
Lees ook:
Terug naar het overzicht

Contact

Het Deltaplan Hartfalen
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht (route)
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
© 2023 | Deltaplan Hartfalen
Webdesign & ontwikkeling door